Zabytkowe, przesiąknięte tysiącami modlitw mury zapraszają do klęczników, które dźwigały ciężar kolan wielu pokoleń. Taką swiątynią jest kosciół ufundowany w 1583 roku przez Mikołaja Brzeskiego pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Skarżycach. Wnętrze swiątyni jest późnorenesansowe i barokowe. Zabytkowe ołtarze, ambona oraz zbiory starych obrazów. Obecnie Sanktuarium znajduje się na rynku nieopodal równie historycznej ,40-metrowej studni i słynnego jurajskiego Okiennika. Z wielu powodów warto się tu zatrzymać przemierzając jurajskie szlaki.

 

Życiorys Bp Wacław Depo

 

 

 

Bp Wacław Depo został metropolitą częstochowskim (komunikat nuncjusza apostolskiego w Polsce)

Dotychczasowy biskup zamojsko-lubaczowski Wacław Depo

został mianowany przez Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą częstochowskim.

Zastąpi na tym urzędzie abp. Stanisława Nowaka.

Publikujemy treść komunikatu nuncjusza apostolskiego

abp. Celestino Migliore:

Ojciec Święty Benedykt XVI:

 

1. Przyjął rezygnację Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka z posługi arcybiskupa metropolity częstochowskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował arcybiskupem metropolitą częstochowskim dotychczasowego biskupa zamojsko-lubaczowskiego Wacława Depo.

Warszawa, 29 grudnia 2011 roku.

 

Życiorys.

Biskup Wacław Tomasz Depo urodził się 27 września 1953 roku w Szydłowcu k/Radomia w rodzinie robotniczej Leokadii i Kazimierza Depo. Jego rodzina związana jest z tym miastem od XVIII wieku. W Szydłowcu ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 roku z rąk Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego. Bezpośrednio po otrzymaniu święceń kapłańskich pełnił posługę wikariusza w parafii Stromiec k/Białobrzegów Radomskich. Następnie został skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w grudniu 1980 r. obronił pracę magisterską.
W czerwcu 1984 r. obronił doktorat z teologii dogmatycznej na temat: „Chrystus kerygmatyczny w nauce M. Koehlera”. Wszystkie stopnie naukowe zdobył pod kierunkiem promotora, ks. prof. dr. hab. Czesława Bartnika.

Po ukończeniu studiów i obronie pracy doktorskiej pełnił posługę ojca duchownego księży diakonów w Radomiu. Był także duszpasterzem akademickim
w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w latach 1984-1990, od 1984 roku wykładowcą teologii dogmatycznej, ekumenicznej i wstępu do teologii w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Radomiu, dyrektorem ds. życia konsekrowanego zakonów żeńskich w Diecezji Radomskiej, a od 1992 roku wykładowcą teologii dogmatycznej w Kolegium Teologicznym Diecezji Radomskiej. W sierpniu 1990 r. otrzymał nominację na rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sandomiersko-Radomskiej. Od 25 marca 1992 roku pełnił funkcję pierwszego rektora Wyższego Seminarium Duchownego nowopowstałej Diecezji Radomskiej. W latach 1995-1999 Ks. Biskup Wacław Depo był przewodniczącym Metropolitalnego Zespołu ds. II Synodu Plenarnego oraz członkiem Komisji Rektorów ds. Ratio studiorum. We wrześniu 1999 roku został wybrany na przewodniczącego Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych; funkcję tę powierzyli mu rektorzy także w 2002 i 2005 roku. W latach 2000-2006 pracował jako adiunkt w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od roku 2001 – 2006 był członkiem-konsultorem Konferencji Episkopatu Polski ds., Duchowieństwa i Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. W maju 2006 roku został współprzewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Jest również kanonikiem honorowym kapituły katedralnej sandomierskiej, prałatem kustoszem kapituły Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Tytuł Prałata Honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II otrzymał 4 maja 2004 roku.

Dnia 5 sierpnia 2006 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Ks. prałata Wacława Depo biskupem Zamojsko-Lubaczowskim. Uroczysty ingres do Katedry Zamojskiej i święcenia biskupie odbyły się 9 września 2006 roku, Konsekratorami byli: Arcybiskup Józef Michalik, bp prof. Jan Śrutwa, bp Zygmunt Zimowski. Dnia 19 października 2006 roku 337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski powołało Księdza Biskupa na Przewodniczącego Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. Ponadto jest członkiem Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski na pięcioletnią kadencję, a także powierzyło mu funkcję delegata KEP przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich. Ksiądz Biskup Wacław Depo od 2007 roku jest wykładowcą w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Nowy Arcybiskup Metropolita Częstochowski będzie Wam służył i prowadził Was do ojczyzny niebieskiej. Będziemy mu wierni. W dzisiejszych czasach, kiedy brutalnie lekceważy się autorytet kościelny, naprawdę trzeba nam słyszeć słowa Błogosławionego Jana Pawła II, wypowiedziane do nas w Częstochowie, że nie można mówić Chrystusowi „tak” i równocześnie mówić Kościołowi „nie”. Bądźmy bardzo mocni w wierze i moralności chrześcijańskiej i zawsze razem ze swoimi pasterzami. Dotyczy to wszystkich: kapłanów, osób życia konsekrowanego i świeckich. Bądźmy w tym względzie jak Maryja, Matka Boga i nasza Matka. To Jej, w Jej święto, zawierzam Was jeszcze raz Najdroższej Matce, która tak bardzo zamieszkała z nami w jasnogórskim Obrazie i licznych naszych sanktuariach.